Privacybeleid

Laatste wijziging:
12-04-2024
 1. Algemeen
  1. Epoxyvoegen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website.
  2. Dit privacybeleid beschrijft hoe Epoxyvoegen.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.
 2. Verzameling van Persoonsgegevens
  1. Epoxyvoegen.nl verzamelt persoonsgegevens die vrijwillig door klanten worden verstrekt bij het aanvragen van offertes, het plaatsen van bestellingen of het invullen van contactformulieren op de website.
  2. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder meer naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens omvatten.
 3. Gebruik van Persoonsgegevens
  1. Epoxyvoegen.nl gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor het verwerken van offerteaanvragen, het uitvoeren van overeenkomsten en het verstrekken van informatie over producten en diensten.
  2. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien wettelijk vereist.
 4. Beveiliging van Persoonsgegevens
  1. Epoxyvoegen.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging.
  2. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft voor de uitvoering van hun taken.
 5. Bewaring van Persoonsgegevens
  1. Epoxyvoegen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.
 6. Rechten van Betrokkenen
  1. Klanten en bezoekers hebben het recht om Epoxyvoegen.nl te verzoeken om inzage in, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens.
  2. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken.
 7. Cookies
  1. De website van Epoxyvoegen.nl maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.
  2. Klanten en bezoekers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van hun webbrowser aan te passen, maar dit kan de functionaliteit van de website beperken.
 8. Wijzigingen in het Privacybeleid
  1. Epoxyvoegen.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen of aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.